Trinity Overall Top Student – Aug 2014

Trinity Exam Distinctions – Aug 2014

Grade 4

 1. Lim Swee Sen Samuel
 2. Naveen Saathappan
 3. Su Jing Long Brian
 4. Rama Venkatesh
 5. Yue Shi Quan Sean
 6. Carissa Ho Min-Yi
 7. Curtis Aaron Chiu Min Ern
 8. Julian Tay Yong Sheng
Grade 5

 1. Lang Li Yuan Michael
 2. Tejas Venkatesh
 3. Chen Ming Jiun
 4. Tham Min Andrea Alexis
 5. Alys Chia Zhi Qin
 6. Carman Chew
 7. Lim Kai Jie
 8. Ang Zi Jun Chester
 9. Kumar Laranya
 10. Kumar Lakshana
 11. Chloe Chua E-Shyan
Grade 6

 1. Koh Bei Li
 2. Toh Qian Qi
 3. Charlene Chong Jiaxin
 4. Long Zeyu