2013 Trinity Top Students

2013 Trinity Distinctions – August

Grade 4

 1. Tanya Aw Xiao Bei
 2. Lucas Lim
 3. Ang Zi Jun Chester
 4. Lakshana Kumar
 5. Laranya Kumar
 6. Tejas Venkatesh
 7. Tham Min Andrea Alexis
 8. Alys Chia Zhi Qin
 9. Wang Jun Yi
 10. Lim Kai Jie
 11. Chen Ming Jiun
 12. Senthil Sadika Kumar
 13. Carman Chew
 14. Laxman s/o Ravindra
 15. Liu Mei Qi Natasha
 16. Michael Lang Li-Yuan
 17. Yip Xin Hong Kaizer
 18. Chloe Chua E-Shyan
Grade 5

 1. Phobe Chua Lin’er
 2. Charis Yeo Anning
 3. Koh Bei Li
 4. Marcus Choo Qi Jun
 5. Toh Quan Qi Estee
 6. Long Ze Yu
 7. Long Ze Peng
Grade 7

 1. Low Wey Hsian
 2. Ong Yu Xian
 3. Aarya Berthier
 4. Ong Si Hui Kelly