2014 Trinity

2014 Trinity Top Students Chloe Chua E-Shyan 2014 Trinity Distinctions - August Grade 4 Lim Swee Sen Samuel Naveen Saathappan Su Jing Long Brian Rama Venkatesh Yue Shi Quan Sean Carissa Ho Min-Yi Curtis Aaron Chiu Min Ern Julian Tay Yong Sheng Grade 5 Lang Li Yuan...

2014 Lamda

2014 LAMDA Top Students So Lok Si Faith Hong Yi Chen Desiree Raysha Menon Rakesh 2014 LAMDA Distinctions - June Entry Level Charlotte Chia Yunxi Grade 1 Steward Yeo Xian Bin Grade 2 Hong Yi Chen Desiree Heema Izzati Zainudin Lee Yu Xuan Alwyn Tok Hong Sheng Grade 3...

2013 Trinity

2013 Trinity Top Students Alys Chia Zhi Qin Chloe Chua E-Shyan 2013 Trinity Distinctions - August Grade 4 Tanya Aw Xiao Bei Lucas Lim Ang Zi Jun Chester Lakshana Kumar Laranya Kumar Tejas Venkatesh Tham Min Andrea Alexis Alys Chia Zhi Qin Wang Jun Yi Lim Kai Jie Chen...

2013 Lamda

2013 LAMDA Top Students Natasha Chia Heema Izzati Zainudin Maya Raisha Zainudin 2013 LAMDA Distinctions - June Entry Alaina Chia Zhi Ling Kok Wei En Faith Ng Jing Ning Grade 1 Clavin Cher Hui Yao Sarada Thiruvengadam Chew Le-Kai Caius Yeo Kai Bin Ivan Sean Lim...

2012 Trinity

2012 Trinity Top Students Justyn Oh Low Wey Hsuan Wong Zheng Wei Xiao Song Yuan 2012 Trinity Distinctions - July Grade 4 Long Ze Yu Long Ze Peng Grade 5 Oh Wei Jun Justyn Low Wey Hsuan Ong Yu Xian Ong Si Hui Kelly Xiao Song Yuan Roshni d/o Asokan Sarah Chan Xi Hui...