2014 Trinity

2014 Trinity Top Students Chloe Chua E-Shyan 2014 Trinity Distinctions - August Grade 4 Lim Swee Sen Samuel Naveen Saathappan Su Jing Long Brian Rama Venkatesh Yue Shi Quan Sean Carissa Ho Min-Yi Curtis Aaron Chiu Min Ern Julian Tay Yong Sheng Grade 5 Lang Li Yuan...

2014 Lamda

2014 LAMDA Top Students So Lok Si Faith Hong Yi Chen Desiree Raysha Menon Rakesh 2014 LAMDA Distinctions - June Entry Level Charlotte Chia Yunxi Grade 1 Steward Yeo Xian Bin Grade 2 Hong Yi Chen Desiree Heema Izzati Zainudin Lee Yu Xuan Alwyn Tok Hong Sheng Grade 3...